30. mars ble det nye og faglig uavhengige Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv konstituert. Kontaktpunktet besluttet å overta klagesakene mot Intex Resources ASA og Cermaq ASA.

Erklæringer om habilitet, handelsbegrensninger og taushetsplikt ble vedtatt og underskrevet.

Protokoll