Utvinningssektoren – interessentdialog

OECDs veileder for god interessentdialog med berørte parter i utvinningssektoren

Veilederen er et verktøy for å identifisere og håndtere risiko og metoden interessentdialog. Formålet er å sikre at selskap unngår å forårsake skade, og avhjelper skade som har oppstått. Veilederen har et egne kapitler om konsultasjoner med urfolk, kvinner og arbeidstakere.
Veilederen viser til at god interessentdialog er en forretningsfordel, gjennom å bidra til samfunnets godkjenning av utvinningsindustri, eller en såkalt «social license to operate» hos berørte parter. Det er lønnsomt å identifisere risiko før igangsettelse av et prosjekt, for å unngå uventede konflikter og forsinkelser som kan oppstå i kjølvannet av protester.
En solid konsultasjonsprosess gir bedre håndtering av risikoer, og kan forebygge skader på omdømme og ekstrakostnader hvis driften blir forsinket av konflikter.
Kontaktpunktet arrangerte 8. november 2016 et seminar rettet mot aktører i olje- gass og bergindustri for å lansere veilederen. Det var innledinger fra Statoil, DNO, Norsk Bergindustri og Fremtiden i Våre hender.

Les mer om veilederen her

OECD guidance on meaningful stakeholder engagement in the extractive sector(engelsk)

OECDs side om veilederen

Flyer: engelsk –  norsk