OECDs sektorveiledere (gammel)

OECDs retningslinjer er overodnede og generelle. Derfor har OECD utarbeidet sektorveiledere som gir konkrete og praktiske råd tilpasset ulike bransjer, som landbruks- og matvaresktoren, tekstil- og skoindustrien, finans, utvinningsindustri og for konfliktmineraler. Veilederne belyser konkrete problemstillinger for ansvarlig næringsliv i de ulike bransjene. De fokuserer særlig på hvordan bedrifter kan bruke sin påvirkning for å sørge for ansvarlige leverandørkjeder.

Veilederne er unike i kraft av at de er anbefalinger fra myndigheter og utarbeidet i samarbeid med sentrale næringslivsaktører innen hver bransje. Veilederne legger vekt på interessentdialog har også et særlig kjønnsperspektiv. Det er krevende for bedrifter å sette seg inn i hvilke forventninger som ligger i OECDs retningslinjer, og disse veilederne gir nyttige eksempler og råd. Norges OECD-kontaktpunkt arbeide for å fremme veilederne seminarer og kurs.

Under finner du OECDs sektorveiledere, og annen nyttig informasjon om ansvarlig næringsliv. Nederst finner du også linker til veiledning fra Difi om sosialt ansvarlige offentlige anskaffelser.

 Tekstil- og skoindustrien:

OECD Due Diligence Guidance for responsible supply chains in the garment and footwear sector (engelsk)

OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlige leverandørkjeder i tekstil- og skosektoren (norsk)

OECDs side om veilederen

Artikkel om veilederen (norsk)

2-sidig flyer om veilederen (engelsk)

Kontaktpunktets seminar for lansering av veiledningen

Finansnæringen: Institusjonelle investorer:

Responsible business conduct for Institutional investors

2-sidig flyer om veilederen

OECDs side om ansvarlig forretningspraksis for finanssektoren og veilederen

Artikkel om veilederen (norsk)

Kontaktpunktets seminar for lansering av veiledningsdokumentet

Web-Bijou_Agriculture

Matvare- og landbrukssektoren:

OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chain

OECDs side om veilederen

Om veilederen (norsk)

Web-Bijou_Extractive

Utvinningsindustri – med særlig fokus på interessentdialog

OECD Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in the Extractive Sector:

Flyer om veilederen (engelsk)

Flyer om veilederen (norsk)

 OECD due diligence

OECDs veileder for ansvarlige leverandørkjeder for konfliktmineraler

OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas er laget for å hjelpe bedrifter med å sikre ansvarlige innkjøp av mineraler (gull, tinn, tantal, wolfram) fra konfliktområder. OECDs side om veilederen (oecd.org)

Denne brosjyren gir deg en grundig innføring i OECDs retningslinjer, inkludert klageprosessen og noen eksempler på klagesaker. Finnes på engelsk, fransk, spansk, russisk, kinesisk og burmesisk.

 

G20-OECD-CG-Principles-ENG-250-150x210 OECDs Principles for Corporate Governance er utarbeidet for å bidra til god eierstyring og selskapsledelse
ungp-cover

FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGPs) ble vedtatt av FNs Menneskerettighetsråd i 2011.

Dokumentet i fulltekst

untitled

EU-guide for små og mellomstore bedrifter om å respektere menneskerettighetene.

Dokumentet i fulltekst (pdf, europa.eu)

untitled

EU-guide for IKT-sektoren om implementering av FNs veiledende prinsipper

Dokumentet i fulltekst (pdf, europa.eu)

NB0413164

EU-guide for bemanningssektoren om implementering av FNs veiledende prinsipper

Dokumentet i fulltekst (pdf, europa.eu)

untitled

EU-guide for olje- og gassektoren om implementering av FNs veiledende prinsipper

Dokumentet i fulltekst (pdf, europa.eu)

Andre relevante lenker