OECDs sektorveiledere

OECD har utarbeidet sektorveiledere som gir konkrete og praktiske råd tilpasset ulike bransjer, som landbruks- og matvaresktoren, tekstil- og skoindustrien, finans, utvinningsindustri og for konfliktmineraler. Veilederne belyser konkrete problemstillinger for ansvarlig næringsliv i de ulike bransjene. Under finner du OECDs sektorveiledere, og annen nyttig informasjon om ansvarlig næringsliv. Nederst finner du også linker til veiledning fra Difi om sosialt ansvarlige offentlige anskaffelser.

 OECDs veileder for ansvarlige leverandørkjeder i tekstil- og skoindustrien

OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment and Footwear Sector (engelsk) 

OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for leverandørkjeder i tekstil- og skosektoren (norsk)

OECDs side om veilederen

Artikkel om veilederen (norsk)

OECDs veileder for ansvarlig forretningspraksis for institusjonelle investorer

Responsible business conduct for Institutional investors

OECDs side om ansvarlig forretningspraksis for finanssektoren og veilederen

Artikkel om veilederen (norsk)

OECD due diligence

OECDs veileder for ansvarlige leverandørkjeder for konflikmineraler

OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas er laget for å hjelpe bedrifter med å sikre ansvarlige innkjøp av mineraler (gull, tinn, tantal, wolfram) fra konfliktområder. OECDs side om veilederen (oecd.org)

Web-Bijou_Agriculture OECD-FAO Guidance for Responsible Agriciltural Supply Chain er laget for å hjelpe bedrifter med å sikre ansvarlige innkjøp innen landbrukssektoren: http://mneguidelines.oecd.org/OECD-FAO-Guidance.pdf
Web-Bijou_Extractive

OECD Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in the Extractive Sector:

https://mneguidelines.oecd.org/OECD-Guidance-Extractives-Sector-Stakeholder-Engagement.pdf

Denne brosjyren gir deg en grundig innføring i OECDs retningslinjer, inkludert klageprosessen og noen eksempler på klagesaker. Finnes på engelsk, fransk, spansk, russisk, kinesisk og burmesisk.

 

G20-OECD-CG-Principles-ENG-250-150x210
ungp-cover

FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGPs) ble vedtatt av FNs Menneskerettighetsråd i 2011.

Dokumentet i fulltekst (pdf, ohchr.org)

untitled

EU-guide for små og mellomstore bedrifter om å respektere menneskerettighetene.

Dokumentet i fulltekst (pdf, europa.eu)

untitled

EU-guide for IKT-sektoren om implementering av FNs veiledende prinsipper

Dokumentet i fulltekst (pdf, europa.eu)

NB0413164

EU-guide for bemanningssektoren om implementering av FNs veiledende prinsipper

Dokumentet i fulltekst (pdf, europa.eu)

untitled

EU-guide for olje- og gassektoren om implementering av FNs veiledende prinsipper

Dokumentet i fulltekst (pdf, europa.eu)

Andre relevante lenker