Sekretariatet

 

Sekretariatet har tre fast ansatte og en midlertidig ansatt rekruttert av Utenriksdepartementet. Sekretariatet er administrativt underlagt Utenriksdepartementet, men har sitt eget budsjett og er faglig uavhengig av regjeringen. Sekretariatet forbereder behandling av enkeltsaker og bidrar til å gjøre Retningslinjene kjent.

Sekretariatet består av:

Cathrine Halsaa – sekretariatsleder

 

Kontakt

E -post: cathrine.halsaa@mfa.no

Telefon: +47 23 95 14 82  / +47 416 06 784

 

Halsaa, Cand.polit fra Universitetet i Oslo, med hovedfag i samfunnsgeografi med utviklingsstudier. Halsaa har arbeidet i Utenriksdepartementet siden 2000, og i sekretariatet fra 2014. Hun har hatt stillinger i FN-seksjonen og seksjon for menneskerettigheter og demokrati. Hun jobbet i Norad fra 2002-2004, i avdeling for sivilt samfunn og næringsutvikling. Før dette jobbet hun i FNs matvareprogram i Ecuador, fra 1997-2000. Hun har erfaring fra arbeid med menneskerettigheter og ikke-diskriminering og bilaterale menneskerettighetskonsultasjoner. Hun har hatt ansvar for å styrke respekten for menneskerettighetene på sitt felt, gjennom giverdialog og prosjektstøtte til FN-systemet, internasjonale og regionale menneskerettighetsmekanismer, sivilt samfunn og gjennom nasjonale og lokale tiltak i utviklingsland.

Bente Renée Follestad Bakken (seniorrådgiver)

Kontakt

E-post: Bente.Renee.Follestad.Bakken@mfa.no

Telefon: 23 95 02 09/  93 02 96 05

Bakken er samfunnsviter fra Universitetet i Oslo med en MSc i Industrial Relations & Human Resource (HR) Management fra London School of Economics. Bakken har jobbet i UD siden 2009 som nestleder i rekrutteringsseksjonen og som prosjektleder for utrulling av digital samhandlingsplattform. Bakken har tidligere jobbet og studert i Storbritannia og Frankrike og opparbeidet global HR- og ledererfaring fra ulike arenaer innen privat og offentlig sektor. I perioden 2004-2009 ledet hun globalt HR kompetansesenter i Aker Business Services, før dette jobbet Bakken i ABB og Scancem International ANS innenfor internasjonal personalforvaltning. Bakken har tidligere hatt utredningsoppgaver for NHO som del av deres kvinnesatsing, hun har jobbet med salg av papir for Norske Skog i London og har i næringslivet hatt fokus på strategisk salg- og kunderelasjoner en årrekke.

Jan Ole Gudmundsen (seniorrådgiver)


Kontakt

E-post: Jan.ole.gudmundsen@mfa.no

Telefon: 23 95 06 28/ 941 33 336   

 

Gudmundsen,  Cand. Polit fra universitetet i Bergen med hovedfag i sammenliknende politikk.  Gudmundsen har arbeidet i Utenriksdepartementet siden 2009. Gudmundsen tiltrådte stillingen i sekretariatet 1. september 2017 og  tar med seg særlig kompetanse på europapolitikk og EØS. Han har vært ansvarlig for en rekke utredninger om norsk europapolitikk og EØS. Den siste tiden har han arbeidet mye med spørsmål knyttet til brexit og konsekvenser for Norge. Gudmundsen har tidligere arbeidet i Helsedepartementet, Europakommisjonen og Difi.

Benedicte Bjerknes (førstekonsulent)

BjerknesKontakt

E -post: benedicte.bjerknes@mfa.no

Telefon: 23 95 11 12 / 90 12 51 84

 

Bjerknes holder på med en mastergrad i Peace and Conflict Studies ved Universitetet i Oslo (UiO). Hun har en bachelorgrad i internasjonale studier med fordypning i statsvitenskap fra UiO og har tidligere studert interkulturell kommunikasjon og internasjonalt arbeid. I Utenriksdepartementet har hun tidligere jobbet i Rettsavdelingen og i Kommunikasjonsenheten, og har hatt kortere opphold i Utenriksministerens sekretariat og ved Utenriksrådens kontor. Bjerknes har vært studentpraktikant ved den norske ambassaden i Washington D.C. og har jobbet for Strømmestiftelsen som foredragsholder og har bodd i Uganda i regi av organisasjonen.

Postadresse:
Norges OECD kontaktpunkt
Postboks 8114
N-0032 OSLO

Besøksadresse:
7. juni-plassen/ Victoria Terrasse
0032 Oslo

Relevante lenker