Tekstil- og skosektoren

Formålet med veilederen er å bedre forholdene i leverandørkjeden i tekstil- og skobransjen angående arbeidsrettigheter, menneskerettigheter og miljø. Tekstil og sko er noen av verdens største forbruksvarer, og det er risiko for at OECDs retningslinjer ikke blir etterlevd i denne bransjen. Veilederen skal hjelpe selskaper i arbeidet med å unngå negative konsekvenser av sitt virke og den gir spesifikke råd til bedrifter innen sektoren. Veilederen gir en innføring i metoden aktsomhetsvurderinger, og er et nyttig verktøy for å håndtere krevende situasjoner i en kompleks sektor.

Veilederen er utviklet i samarbeid mellom globale interessenter som næringsliv, sivilt samfunn, arbeidstakerforeninger, akademia og myndigheter.

 

Lenke til OECDs tekstilveileder – engelsk

Flyer om OECDs tekstilveileder – engelsk

OECDs side om tekstil

Kontaktpunktets workshop for lanseringe av OECDs tekstilveileder