God start på kurs i aktsomhetsvurderinger

Kontaktpunktets kurs er et unikt tilbud til norske bedrifter som nå er i gang for tredje år på rad. Målet er at bedrifter skal unngå skade på mennesker, miljø og samfunn ved å etterleve OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Mandag 9. oktober møtte...

Fortsatt ledige plasser på kurs i aktsomhetsvurderinger!

Unik mulighet til kompetansebygging om ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger. Kan din bedrift knyttes til skade på mennesker, miljø og samfunn i sin virksomhet? Hvordan skjer det? Hvem rammes? Hva kan gjøres for å hindre at det skjer? Norges OECD-kontaktpunkt...

Masterkurs i Bergen: Næringsliv og menneskerettigheter

Universitetet i Bergen, i samarbeid med Raftostiftelsen og Institute for Human Rights and Business vil fra høsten tilby et kurs i menneskerettigheter og næringsliv. I løpet av kurset vil studentene lære mer om etiske og juridiske standarder og retningslinjer,...

OECDs Globale Forum for ansvarlig næringsliv 29.–30. juni!

I slutten av juni arrangerer OECD igjen sitt Globale Forum for ansvarlig næringsliv i Paris. Programmet er fullpakket av interessante sesjoner. Kontaktpunktet deltar, kommer du? Store næringslivsaktører deler erfaringer Forumet samler årlig omkring 500 deltakere fra...

Innføringskurs i Human Rights Due Diligence for offentlige aktører

Kontaktpunktet inviterte onsdag 31. mai offentlige aktører til innføringskurs i metoden Human Rights Due Diligence. Dette er andre gang Kontaktpunktet organiserer dette innføringskurset som drøfter hvilke forventninger som stilles til selskaper når det gjelder respekt...

Frode Elgesem i DN: Tar for lett på korrupsjon

Kontaktpunktsmedlem Frode Elgesem var i helgen på trykk med en kronikk i Dagens Næringsliv (DN). Her kommenterer han Kjell Roland, administrerende direktør i i Norfund sin kronikk på trykk i DN 10.5. Les Roland sin kronikk i sin helhet her. Elgesem diskuterer i...

Mange nyttige innspill i dialogmøte med Kontaktpunktet 19. april

Kontaktpunktet arrangerte 19. april dialogmøte for å diskutere hvordan vi sammen best kan sikre etterlevelse av OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Kontaktpunktet takker for et bredt oppmøte og for nyttige innspill og tilbakemeldinger. Spesielt NHO, LO...

OECDs sektorveileder for institusjonelle investorer

OECDs nye sektorveileder for institusjonelle investorer gir konkrete råd i en kompleks finanssektor. Veilederen fokuserer på hvordan institusjonelle investorer kan anvende aktsomhetsvurderinger for å drive ansvarlig næringsvirksomhet og således bidra til å skape like...

Dakota-røyrleidningen godt handtert av norske finansinstitusjonar

Frå november i fjor til mars i år  har DnB, Sparebank 1,  KLP og Storebrand trekt ut sine investeringar i selskap som deltar i utbygginga av Dakota Access Pipeline i USA. DnB har òg gått ut av sin del av prosjektlånet til utbygginga. Sett frå OECD-kontaktpunktet vil...

Workshop om ansvarlig næringsliv i Brüssel 20. februar

I EUs omfattende frihandelsavtale med Sør-Korea er det egne bestemmelser om et forum for sivilsamfunnet, som møtes en gang årlig. Sør-Korea hadde denne gangen bedt om å få lære mer om organisering og virksomhet i de nasjonale kontaktpunktene for OECDs retningslinjer...

En guide for norske selskaper i Myanmar

Den norske Burmakomité lanserte tirsdag 14. februar rapporten "Hvordan redusere risiko: en guide for norske selskaper i Myanmar". - Rapporten er viktig for selskaper som vurderer å investere i Myanmar, påpekte Mai Oldgard, leder for bærekraft i Telenor. Norsk...

En «ansvarlighetsrevolusjon» i tekstil- og skobransjen?

250 ulike aktører fra næringsliv, sivilt samfunn, arbeidstakerorganisasjoner og myndigheter møttes 8-9 februar i Paris for å sammen finne løsninger for hvordan opptre ansvarlig innen tekstil- og skosektoren. Kontaktpunktet deltok sammen med Eurosko, Etikkrådet,...

Et globalt instrument for en ansvarlig tekstil- og skosektor

        - OECDs nye veileder skaper en felles forståelse for bedrifters ansvar i globaliseringens tidsalder, skriver Roel Nieuwenkamp, leder for OECDs arbeidsgruppe for ansvarlig næringsliv. Bedrifter i tekstil- og skosektoren har potensiale til å...

Korrupsjon, bærekraft og selskapers samfunnsansvar

Det er behov for en fornyet samfunnskontrakt med næringslivet ved at de bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål. I dette arbeidet må det vises respekt for grunnleggende internasjonale standarder for ansvarlig næringsliv, skriver Ola Mestad i dagens Aftenposten...

OECD rundebord om aktsomhetsvurderinger i tekstil- og skoindustrien

OECD inviterer 8-9 februar 2017 bedrifter, myndigheter, sivilt samfunn og arbeidstakerorganisasjoner til rundebord i Paris om aktsomhetsvurderinger i tekstil- og skoindustrien. OECD tar sikte på å lansere veilederen for ansvarlig forretningsskikk for denne industrien....

Ny norsk utgave av OECDs retningslinjer

Norges OECD-kontaktpunkt har nå utarbeidet en hefteutgave med den norske oversettelsen av OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Slik håper vi retningslinjene blir mer tilgjengelige for norske, flernasjonale bedrifter. OECDs retningslinjer er de mest...

Ferdigbehandla enkeltsak i det danske Kontaktpunkt

I etteroppgjer etter Rana Plaza-katastrofen har det danske OECD-kontaktpunktet funne at eit nordisk herreklærkonsern ikkje hadde gode nok kontrollrutinar for leverandørar. Det nordiske konsernet PWT Group som m.a. eig herreklærkjeden Wagner, hadde ein leverandør,...

Frode Elgesem om ansvarlig næringsliv i Juristkontakt

Kontaktpunktmedlem Frode Elgesem erklærer CSR (corporate social responsibility) død i en fagartikkel i Juristkontakt. Han skriver at responsible business conduct (RBC) er den nye normen. RBC er basert på internasjonale dokumenter med bred aksept og er rettet inn mot å...

Aktsomhetsvurderinger er bra for business!

Slik åpnet ekspedisjonssjef Ølberg fra UD seminaret om interessentdialog. Det var et vellykket seminar med konkrete eksempler hvor representanter fra Statoil, DNO og Norsk Bergindustri delte sine erfaringer fra operasjoner på bakkenivå, og bidro til gode diskusjoner....

FNs årlige forum om næringsliv og menneskerettigheter 2016

For femte gang arrangerer FN en stor konferanse i Genève om næringsliv og menneskerettigheter (UN Forum for Business and Human Rights). Forumet samler flere tusen deltakere fra næringslivet, myndigheter, sivilt samfunn og akademia. Temaet for årets forum er:...

Vellykket 3. workshop i Human Rights Due Diligence

Tirsdag 11. oktober gikk tredje og siste workshop i Kontaktpunktets kurs i Human Rights Due Diligence av stabelen. Det ble en hyggelig og lærerik dag med interessante diskusjoner og spennende presentasjoner. Til sammen 12 bedrifter har deltatt i årets Human Rights Due...

Ny medarbeider i sekretariatet

Vår dyktige medarbeider Thea Bakke Husom går fra 1. september over i ny stilling i statsforvaltningen. Hun etterfølges av Benedicte Bjerknes som tar over hennes portefølje. Bjerknes holder på med en mastergrad i Peace and Conflict Studies ved Universitetet i Oslo...

OECD søker konsulenter til evaluering av ulike kontaktpunkt

Flere lands OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv skal fremover evalueres i såkalte fagfellevurderinger («peer reviews»). OECD søker nå eksterne konsulenter for å støtte sekretariatet i dette arbeidet. OECDs overordnede målsetning med arbeidet er å styrke og...

Enighet mellom Statkraft/SSVAB og Jijnjevaerie Sameby

Norges og Sveriges OECD-kontaktpunkt gratulerer Statkraft/SSVAB og Jijnjevaerie Sameby med avtale. Avtalen regulerer kompensasjon, forholdene og sikringstiltak SSVAB bør ta for å redusere vindkraftens påvirkning på Samebyen og reindriftsnæringen. I februar i år...

Kontaktpunktet som klagemekanisme – Hvem? Hva? Hvor?

Én av oppgavene til Kontaktpunktet er å fungere som ikke-rettslig klagemekanisme. Klagene dreier seg om bedrifter og påstand om deres manglende etterlevelse av OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Kontaktpunktene har hatt denne funksjonen siden 2000, og i...

Kortfilmer om etisk handel og ansvarlig forretningsdrift

Hva er etisk handel? Hva betyr det å følge opp egen leverandørkjede? Hvilke faktorer er viktig å tenke på? Hvordan jobber mindre bedrifter med dette? Vi i Kontaktpunktet har i samarbeid med Initiativ for etisk handel (IEH), Virke og LO utarbeidet fem kortfilmer, der...

Hold av datoen: FN-forum om næringsliv og menneskerettigheter

14.-16. november arrangeres FN-forumet om næringsliv og menneskerettigheter i Genève for femte gang. Forumet er det største årlige samlingspunktet innen temaet, der 2300 deltakere fra næringsliv, sivilsamfunn og interesseorganisasjoner, myndigheter og akademia møtes...

OECD Global Forum om ansvarlig næringsliv – hovedinntrykk

Nedenfor følger noen overskrifter og hovedinntrykk fra to dager med paneldebatter, diskusjoner og innlegg. Mange engasjerte mennesker, inkludert fra Kontaktpunktet, var samlet i Paris 8. - 9. juni. «Multilateralism is back!» Dette uttalte OECDs generalsekretær Gurría...

Anstendig arbeid i globale leverandørkjeder – viktig i OECD og ILO

Respekt for arbeidstakerrettigheter står sentralt i OECDs retningslinjer om ansvarlig næringsliv. Retningslinjene bygger på ILOs kjernekonvensjoner og gjelder for egen virksomhet, men også for leverandørkjeden. Ansvarlige leverandørkjedeforhold er tema på møter nå i...

Utvinningsindustrien – hvordan lykkes med interessentdialog?

OECD lanserte 10. mai en veileder for konsultasjoner med berørte parter innen utvinningsindustrien. «OECD Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in the Extractive Sector». En god interessentdialog er en forretningsfordel, da den kan gi en «social...

Menneskerettigheter i den maritime sektoren – en innføring

Den maritime sektoren bidrar med god ressursutnyttelse ved å ta havet i bruk, og gjennom ansvarlighet kan sektoren skape store verdier, gode arbeidsplasser og positiv utvikling. Det offentlige søkelyset mot sektoren er økende, og ifølge Human Rights at Sea sin nylig...

Panama Papers – kanskje lovlig, men er det etisk?

Avsløringene i Panama Papers har bl.a. fokusert på lovligheten av det som er gjort. Internasjonal skatteplanlegging er imidlertid ikke bare et juridisk spørsmål. "I don't care if it's legal, it's wrong." Sitatet fra USAs president Obama (2014) er tittelen på dette...

OECDs retningslinjer er 40 år – refleksjoner fra business

OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper er 40 år i år, og runde tall inspirerer ofte til refleksjoner. I OECD-systemet er det et formalisert samarbeid med ulike rådgivende komiteer. Næringslivet har BIAC (Business and Industry Advisory Committee), mens...

Konstruktivt møte med sivilt samfunn

Kontaktpunktet er opptatt av å få tilbakemeldinger på vårt arbeid, herunder fra sivilt samfunn. Torsdag 31. mars hadde vi et konstruktivt møte med ca 20 personer fra ulike organisasjoner som er med i ForUM og som bl.a. er opptatt av Norge som investor. Vi fikk nyttige...

ICJ seminar: virksomheters menneskerettsansvar 14. april

Den internasjonale juristkommisjonen, norsk avdeling (ICJ-Norge) har et fagutvalg for virksomheters menneskerettighetsansvar. Hvert år har de et seminar om virksomheters menneskerettsansvar, og i år ser de på investeringsavtalers rekkevidde ved...

Årsrapport for Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv

Vil du vite mer om Kontaktpunktets arbeid i 2015? I Kontaktpunktets årsrapport kan du blant annet lese om dette: Kort innføring i OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv Presentasjon av kontaktpunktmedlemmene Kontaktpunktets informasjonsarbeid Klagesakene som...

Kort video: «Understanding Salient Human Rights Issues»

Hvilke menneskerettigheter bør selskaper prioritere og rapportere om i følge FNs veiledende prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter (UNGP)? UNGP reporting framework har lagd en kort video for å hjelpe selskaper forstå hva som ligger i begrepet "salient human...

Oslo og Bergen: kommende arrangementer

Vi vil informere om tre kommende arrangementer med tema ansvarlig næringsliv   Rafto-stiftelsen (Bergen): Advancing the Business and Human Rights Agenda – Are we on the Right Track? Gjesteforelesning på Norges Handelshøgskole (NHH) ved Institute of Human Rights...

Samfunnsansvar lønner seg – gode eksempler

BI arrangerte i februar et seminar om ‘Lønnsomt samfunnsansvar (CSR) – gode eksempler’, der seks bedrifter gikk gjennom deres bærekraftige satsinger og initiativ som i tillegg til å være bra for miljøet og samfunnet, også har ført til økt profitt og lønnsomhet for...

Human Rights Due Diligence 2016: Vi er i gang

Etter en vellykket pilot i 2015, har Kontaktpunktet videreført kurset i Human Rights Due Diligence i 2016 for nye bedrifter. Torsdag 18. februar kom deltakere fra 12 norske bedrifter sammen til den første workshopen. Det var en svært engasjert gruppe som...

Local Resources Network: Nettverk av stakeholders

Kontaktpunktet vil informere om en database som kan være svært nyttig for norske bedrifter som opererer i, og handler med, produsenter i andre land. Local Resources Network (LRN) er et nettverk av lokale organisasjoner i produsentland som har forbedringer av...

Påmelding avsluttet: Human Rights Due Diligence 2016

Unikt tilbud om kompetansebygging på menneskerettigheter og næringsliv Norges OECD kontaktpunkt inviterer for andre år på rad utvalgte norske bedrifter til å delta på kurs i gjennomføring av en Human Rights Due Diligence-prosess. Målet er at bedriften etter...

Rapportering og åpenhet – hva bør du vite?

Åpenhet er en grunnleggende forutsetning for gjennomføring av samfunnsansvarlig opptreden. OECDs retningslinjer og andre internasjonale initiativ som UN Global Compact, UN Guiding Principles on Business and Human Rights, GRI og ISO 26000 vektlegger åpenhet og...

Banker og ansvarlig næringsliv – hva forventer FN og OECD?

OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter er relevant for finansinstitusjoner, herunder banker. Hva bør banker vite om forventningene nedfelt i disse dokumentene fra OECD og FN? En video på...

Åpent bedriftskurs: Næringsliv og menneskerettigheter

Hva er menneskerettigheter? Hva er risikoen for at din bedrift påvirker disse negativt? Hvordan kan din bedrift unngå å bryte menneskerettighetene gjennom aktivitetene i utlandet? Human Rights Due Diligence er en metode som innebærer at bedrifter kartlegger,...

UNICEF og ICJ: frokostseminar om næringslivet og barns rettigheter

Hvordan kan du sørge for at din bedrift følger menneskerettighetene og barnekonvensjonen? UNICEF og Den internasjonale juristkommisjonen (ICJ) inviterer til frokostseminar. Dato: 18. november 2015 Tid: 08.30 - 10.00 Sted: KLP - Dronning Eufemias gate 10, Oslo Frokost...

Kommende seminarer om samfunnsansvar

Sekretariatet til OECDs kontaktpunkt ønsker å informere om to ulike seminarer som finner sted i november.  12. november kl. 9-11: Utenriksdepartementet, Initiativ for etisk handel og OECDs kontaktpunkt inviterer til dialogseminar om regjeringens handlingsplan om...

FNs årlige forum om næringsliv og menneskerettigheter

For fjerde gang arrangerer FN en stor konferanse i Genève om næringsliv og menneskerettigheter. Forumet samler flere hundre deltakere fra myndigheter, næringslivet, sivilt samfunn og akademia. Årets tema er “Tracking progress and ensuring coherence” og i programmet...

Ansvarlig forretningspraksis i finanssektoren – hva er det?

OECD har nå et prosjekt om “Ansvarlig forretningspraksis i finanssektoren” (responsible business conduct in the financial sector). I 2015 - 2016 leder OECD en prosess for å utvikle klarere veiledning til aktører i finanssektoren, herunder minoritetsaksjonærer, om...