Kontaktpunktets årsrapport for 2017

Kontaktpunktet har møtt en rekke bedrifter i året som gikk, og mange er opptatt av å opptre ansvarlig. De etterspør konkret veiledning i hvordan de skal håndtere risiko i komplekse leverandørkjeder, tilpasset sin bransje. Årsrapporten viser Kontaktpunktets innsats...

Ny nettportal – krav til ansvarlig næringsliv

Regjeringen forventer at norske selskaper med internasjonal virksomhet utviser samfunnsansvar. Det forventes at norske selskap: Følger lover og regler i de land selskapet er aktive i. Gjør seg kjent med FNs veiledende prinsipper og OECDs retningslinjer for...

Spennende jobbmulighet for juniorkonsulent i OECD, Paris!

OECDs enhet for ansvarlig næringsliv i Paris, søker etter en juniorkonsulent med relevant utdanning og noe jobberfaring. Ansvarsoppgaver er konkrete tiltak for å styrke kontaktpunktordningen. Ta kontakt dersom du har spørsmål om stillingen eller søk...

Ansvarlige selskap rapporterer! Kronikk i dagens DN

- Når Stortinget fjerner årsberetningen er det et steg i feil retning, skriver Ola Mestad og Frode Elgesem i en kronikk i DN i dag. Rapportering og kommunikasjon utad er sentralt for å oppfylle de stadig tydeligere kravene om selskapers samfunnsansvar. Driver man en...

FNs forum om næringsliv og menneskerettigheter 27.-29.11 2017

For sjette gang arrangerer FN en stor konferanse i Genève om næringsliv og menneskerettigheter (UN Forum for Business and Human Rights). Forumet samler flere tusen deltakere fra næringsliv, myndigheter, sivilt samfunn og akademia. Hovedtema for årets forum er:...

God start på kurs i aktsomhetsvurderinger

Kontaktpunktets kurs er et unikt tilbud til norske bedrifter som nå er i gang for tredje år på rad. Målet er at bedrifter skal unngå skade på mennesker, miljø og samfunn ved å etterleve OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Mandag 9. oktober møtte...

Fortsatt ledige plasser på kurs i aktsomhetsvurderinger!

Unik mulighet til kompetansebygging om ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger. Kan din bedrift knyttes til skade på mennesker, miljø og samfunn i sin virksomhet? Hvordan skjer det? Hvem rammes? Hva kan gjøres for å hindre at det skjer? Norges OECD-kontaktpunkt...

Masterkurs i Bergen: Næringsliv og menneskerettigheter

Universitetet i Bergen, i samarbeid med Raftostiftelsen og Institute for Human Rights and Business vil fra høsten tilby et kurs i menneskerettigheter og næringsliv. I løpet av kurset vil studentene lære mer om etiske og juridiske standarder og retningslinjer,...

OECDs Globale Forum for ansvarlig næringsliv 29.–30. juni!

I slutten av juni arrangerer OECD igjen sitt Globale Forum for ansvarlig næringsliv i Paris. Programmet er fullpakket av interessante sesjoner. Kontaktpunktet deltar, kommer du? Store næringslivsaktører deler erfaringer Forumet samler årlig omkring 500 deltakere fra...

Innføringskurs i Human Rights Due Diligence for offentlige aktører

Kontaktpunktet inviterte onsdag 31. mai offentlige aktører til innføringskurs i metoden Human Rights Due Diligence. Dette er andre gang Kontaktpunktet organiserer dette innføringskurset som drøfter hvilke forventninger som stilles til selskaper når det gjelder respekt...

Frode Elgesem i DN: Tar for lett på korrupsjon

Kontaktpunktsmedlem Frode Elgesem var i helgen på trykk med en kronikk i Dagens Næringsliv (DN). Her kommenterer han Kjell Roland, administrerende direktør i i Norfund sin kronikk på trykk i DN 10.5. Les Roland sin kronikk i sin helhet her. Elgesem diskuterer i...

Mange nyttige innspill i dialogmøte med Kontaktpunktet 19. april

Kontaktpunktet arrangerte 19. april dialogmøte for å diskutere hvordan vi sammen best kan sikre etterlevelse av OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Kontaktpunktet takker for et bredt oppmøte og for nyttige innspill og tilbakemeldinger. Spesielt NHO, LO...

OECDs sektorveileder for institusjonelle investorer

OECDs nye sektorveileder for institusjonelle investorer gir konkrete råd i en kompleks finanssektor. Veilederen fokuserer på hvordan institusjonelle investorer kan anvende aktsomhetsvurderinger for å drive ansvarlig næringsvirksomhet og således bidra til å skape like...

Dakota-røyrleidningen godt handtert av norske finansinstitusjonar

Frå november i fjor til mars i år  har DnB, Sparebank 1,  KLP og Storebrand trekt ut sine investeringar i selskap som deltar i utbygginga av Dakota Access Pipeline i USA. DnB har òg gått ut av sin del av prosjektlånet til utbygginga. Sett frå OECD-kontaktpunktet vil...

Workshop om ansvarlig næringsliv i Brüssel 20. februar

I EUs omfattende frihandelsavtale med Sør-Korea er det egne bestemmelser om et forum for sivilsamfunnet, som møtes en gang årlig. Sør-Korea hadde denne gangen bedt om å få lære mer om organisering og virksomhet i de nasjonale kontaktpunktene for OECDs retningslinjer...

En guide for norske selskaper i Myanmar

Den norske Burmakomité lanserte tirsdag 14. februar rapporten "Hvordan redusere risiko: en guide for norske selskaper i Myanmar". - Rapporten er viktig for selskaper som vurderer å investere i Myanmar, påpekte Mai Oldgard, leder for bærekraft i Telenor. Norsk...

En «ansvarlighetsrevolusjon» i tekstil- og skobransjen?

250 ulike aktører fra næringsliv, sivilt samfunn, arbeidstakerorganisasjoner og myndigheter møttes 8-9 februar i Paris for å sammen finne løsninger for hvordan opptre ansvarlig innen tekstil- og skosektoren. Kontaktpunktet deltok sammen med Eurosko, Etikkrådet,...

Et globalt instrument for en ansvarlig tekstil- og skosektor

        - OECDs nye veileder skaper en felles forståelse for bedrifters ansvar i globaliseringens tidsalder, skriver Roel Nieuwenkamp, leder for OECDs arbeidsgruppe for ansvarlig næringsliv. Bedrifter i tekstil- og skosektoren har potensiale til å skape vekst,...

Korrupsjon, bærekraft og selskapers samfunnsansvar

Det er behov for en fornyet samfunnskontrakt med næringslivet ved at de bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål. I dette arbeidet må det vises respekt for grunnleggende internasjonale standarder for ansvarlig næringsliv, skriver Ola Mestad i dagens Aftenposten...

OECD rundebord om aktsomhetsvurderinger i tekstil- og skoindustrien

OECD inviterer 8-9 februar 2017 bedrifter, myndigheter, sivilt samfunn og arbeidstakerorganisasjoner til rundebord i Paris om aktsomhetsvurderinger i tekstil- og skoindustrien. OECD tar sikte på å lansere veilederen for ansvarlig forretningsskikk for denne industrien....

Ny norsk utgave av OECDs retningslinjer

Norges OECD-kontaktpunkt har nå utarbeidet en hefteutgave med den norske oversettelsen av OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Slik håper vi retningslinjene blir mer tilgjengelige for norske, flernasjonale bedrifter. OECDs retningslinjer er de mest...

Ferdigbehandla enkeltsak i det danske Kontaktpunkt

I etteroppgjer etter Rana Plaza-katastrofen har det danske OECD-kontaktpunktet funne at eit nordisk herreklærkonsern ikkje hadde gode nok kontrollrutinar for leverandørar. Det nordiske konsernet PWT Group som m.a. eig herreklærkjeden Wagner, hadde ein leverandør,...

Frode Elgesem om ansvarlig næringsliv i Juristkontakt

Kontaktpunktmedlem Frode Elgesem erklærer CSR (corporate social responsibility) død i en fagartikkel i Juristkontakt. Han skriver at responsible business conduct (RBC) er den nye normen. RBC er basert på internasjonale dokumenter med bred aksept og er rettet inn mot å...

Aktsomhetsvurderinger er bra for business!

Slik åpnet ekspedisjonssjef Ølberg fra UD seminaret om interessentdialog. Det var et vellykket seminar med konkrete eksempler hvor representanter fra Statoil, DNO og Norsk Bergindustri delte sine erfaringer fra operasjoner på bakkenivå, og bidro til gode diskusjoner....

FNs årlige forum om næringsliv og menneskerettigheter 2016

For femte gang arrangerer FN en stor konferanse i Genève om næringsliv og menneskerettigheter (UN Forum for Business and Human Rights). Forumet samler flere tusen deltakere fra næringslivet, myndigheter, sivilt samfunn og akademia. Temaet for årets forum er:...

Vellykket 3. workshop i Human Rights Due Diligence

Tirsdag 11. oktober gikk tredje og siste workshop i Kontaktpunktets kurs i Human Rights Due Diligence av stabelen. Det ble en hyggelig og lærerik dag med interessante diskusjoner og spennende presentasjoner. Til sammen 12 bedrifter har deltatt i årets Human Rights Due...

Ny medarbeider i sekretariatet

Vår dyktige medarbeider Thea Bakke Husom går fra 1. september over i ny stilling i statsforvaltningen. Hun etterfølges av Benedicte Bjerknes som tar over hennes portefølje. Bjerknes holder på med en mastergrad i Peace and Conflict Studies ved Universitetet i Oslo...

OECD søker konsulenter til evaluering av ulike kontaktpunkt

Flere lands OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv skal fremover evalueres i såkalte fagfellevurderinger («peer reviews»). OECD søker nå eksterne konsulenter for å støtte sekretariatet i dette arbeidet. OECDs overordnede målsetning med arbeidet er å styrke og...

Enighet mellom Statkraft/SSVAB og Jijnjevaerie Sameby

Norges og Sveriges OECD-kontaktpunkt gratulerer Statkraft/SSVAB og Jijnjevaerie Sameby med avtale. Avtalen regulerer kompensasjon, forholdene og sikringstiltak SSVAB bør ta for å redusere vindkraftens påvirkning på Samebyen og reindriftsnæringen. I februar i år...

Kontaktpunktet som klagemekanisme – Hvem? Hva? Hvor?

Én av oppgavene til Kontaktpunktet er å fungere som ikke-rettslig klagemekanisme. Klagene dreier seg om bedrifter og påstand om deres manglende etterlevelse av OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Kontaktpunktene har hatt denne funksjonen siden 2000, og i...

Kortfilmer om etisk handel og ansvarlig forretningsdrift

Hva er etisk handel? Hva betyr det å følge opp egen leverandørkjede? Hvilke faktorer er viktig å tenke på? Hvordan jobber mindre bedrifter med dette? Vi i Kontaktpunktet har i samarbeid med Initiativ for etisk handel (IEH), Virke og LO utarbeidet fem kortfilmer, der...

Hold av datoen: FN-forum om næringsliv og menneskerettigheter

14.-16. november arrangeres FN-forumet om næringsliv og menneskerettigheter i Genève for femte gang. Forumet er det største årlige samlingspunktet innen temaet, der 2300 deltakere fra næringsliv, sivilsamfunn og interesseorganisasjoner, myndigheter og akademia møtes...

OECD Global Forum om ansvarlig næringsliv – hovedinntrykk

Nedenfor følger noen overskrifter og hovedinntrykk fra to dager med paneldebatter, diskusjoner og innlegg. Mange engasjerte mennesker, inkludert fra Kontaktpunktet, var samlet i Paris 8. - 9. juni. «Multilateralism is back!» Dette uttalte OECDs generalsekretær Gurría...

Anstendig arbeid i globale leverandørkjeder – viktig i OECD og ILO

Respekt for arbeidstakerrettigheter står sentralt i OECDs retningslinjer om ansvarlig næringsliv. Retningslinjene bygger på ILOs kjernekonvensjoner og gjelder for egen virksomhet, men også for leverandørkjeden. Ansvarlige leverandørkjedeforhold er tema på møter nå i...

Utvinningsindustrien – hvordan lykkes med interessentdialog?

OECD lanserte 10. mai en veileder for konsultasjoner med berørte parter innen utvinningsindustrien. «OECD Due Diligence Guidance for Meaningful Stakeholder Engagement in the Extractive Sector». En god interessentdialog er en forretningsfordel, da den kan gi en «social...

Menneskerettigheter i den maritime sektoren – en innføring

Den maritime sektoren bidrar med god ressursutnyttelse ved å ta havet i bruk, og gjennom ansvarlighet kan sektoren skape store verdier, gode arbeidsplasser og positiv utvikling. Det offentlige søkelyset mot sektoren er økende, og ifølge Human Rights at Sea sin nylig...

Panama Papers – kanskje lovlig, men er det etisk?

Avsløringene i Panama Papers har bl.a. fokusert på lovligheten av det som er gjort. Internasjonal skatteplanlegging er imidlertid ikke bare et juridisk spørsmål. "I don't care if it's legal, it's wrong." Sitatet fra USAs president Obama (2014) er tittelen på dette...

OECDs retningslinjer er 40 år – refleksjoner fra business

OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper er 40 år i år, og runde tall inspirerer ofte til refleksjoner. I OECD-systemet er det et formalisert samarbeid med ulike rådgivende komiteer. Næringslivet har BIAC (Business and Industry Advisory Committee), mens...

Konstruktivt møte med sivilt samfunn

Kontaktpunktet er opptatt av å få tilbakemeldinger på vårt arbeid, herunder fra sivilt samfunn. Torsdag 31. mars hadde vi et konstruktivt møte med ca 20 personer fra ulike organisasjoner som er med i ForUM og som bl.a. er opptatt av Norge som investor. Vi fikk nyttige...

ICJ seminar: virksomheters menneskerettsansvar 14. april

Den internasjonale juristkommisjonen, norsk avdeling (ICJ-Norge) har et fagutvalg for virksomheters menneskerettighetsansvar. Hvert år har de et seminar om virksomheters menneskerettsansvar, og i år ser de på investeringsavtalers rekkevidde ved...

Årsrapport for Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv

Vil du vite mer om Kontaktpunktets arbeid i 2015? I Kontaktpunktets årsrapport kan du blant annet lese om dette: Kort innføring i OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv Presentasjon av kontaktpunktmedlemmene Kontaktpunktets informasjonsarbeid Klagesakene som...

Kort video: «Understanding Salient Human Rights Issues»

Hvilke menneskerettigheter bør selskaper prioritere og rapportere om i følge FNs veiledende prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter (UNGP)? UNGP reporting framework har lagd en kort video for å hjelpe selskaper forstå hva som ligger i begrepet "salient human...

Oslo og Bergen: kommende arrangementer

Vi vil informere om tre kommende arrangementer med tema ansvarlig næringsliv   Rafto-stiftelsen (Bergen): Advancing the Business and Human Rights Agenda – Are we on the Right Track? Gjesteforelesning på Norges Handelshøgskole (NHH) ved Institute of Human Rights and...

Samfunnsansvar lønner seg – gode eksempler

BI arrangerte i februar et seminar om ‘Lønnsomt samfunnsansvar (CSR) – gode eksempler’, der seks bedrifter gikk gjennom deres bærekraftige satsinger og initiativ som i tillegg til å være bra for miljøet og samfunnet, også har ført til økt profitt og lønnsomhet for...

Human Rights Due Diligence 2016: Vi er i gang

Etter en vellykket pilot i 2015, har Kontaktpunktet videreført kurset i Human Rights Due Diligence i 2016 for nye bedrifter. Torsdag 18. februar kom deltakere fra 12 norske bedrifter sammen til den første workshopen. Det var en svært engasjert gruppe som...

Local Resources Network: Nettverk av stakeholders

Kontaktpunktet vil informere om en database som kan være svært nyttig for norske bedrifter som opererer i, og handler med, produsenter i andre land. Local Resources Network (LRN) er et nettverk av lokale organisasjoner i produsentland som har forbedringer av...

Påmelding avsluttet: Human Rights Due Diligence 2016

Unikt tilbud om kompetansebygging på menneskerettigheter og næringsliv Norges OECD kontaktpunkt inviterer for andre år på rad utvalgte norske bedrifter til å delta på kurs i gjennomføring av en Human Rights Due Diligence-prosess. Målet er at bedriften etter...

Rapportering og åpenhet – hva bør du vite?

Åpenhet er en grunnleggende forutsetning for gjennomføring av samfunnsansvarlig opptreden. OECDs retningslinjer og andre internasjonale initiativ som UN Global Compact, UN Guiding Principles on Business and Human Rights, GRI og ISO 26000 vektlegger åpenhet og...

Banker og ansvarlig næringsliv – hva forventer FN og OECD?

OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter er relevant for finansinstitusjoner, herunder banker. Hva bør banker vite om forventningene nedfelt i disse dokumentene fra OECD og FN? En video på...

Åpent bedriftskurs: Næringsliv og menneskerettigheter

Hva er menneskerettigheter? Hva er risikoen for at din bedrift påvirker disse negativt? Hvordan kan din bedrift unngå å bryte menneskerettighetene gjennom aktivitetene i utlandet? Human Rights Due Diligence er en metode som innebærer at bedrifter kartlegger,...

UNICEF og ICJ: frokostseminar om næringslivet og barns rettigheter

Hvordan kan du sørge for at din bedrift følger menneskerettighetene og barnekonvensjonen? UNICEF og Den internasjonale juristkommisjonen (ICJ) inviterer til frokostseminar. Dato: 18. november 2015 Tid: 08.30 - 10.00 Sted: KLP - Dronning Eufemias gate 10, Oslo Frokost...

Kommende seminarer om samfunnsansvar

Sekretariatet til OECDs kontaktpunkt ønsker å informere om to ulike seminarer som finner sted i november.  12. november kl. 9-11: Utenriksdepartementet, Initiativ for etisk handel og OECDs kontaktpunkt inviterer til dialogseminar om regjeringens handlingsplan om...

FNs årlige forum om næringsliv og menneskerettigheter

For fjerde gang arrangerer FN en stor konferanse i Genève om næringsliv og menneskerettigheter. Forumet samler flere hundre deltakere fra myndigheter, næringslivet, sivilt samfunn og akademia. Årets tema er “Tracking progress and ensuring coherence” og i programmet...

Ansvarlig forretningspraksis i finanssektoren – hva er det?

OECD har nå et prosjekt om “Ansvarlig forretningspraksis i finanssektoren” (responsible business conduct in the financial sector). I 2015 - 2016 leder OECD en prosess for å utvikle klarere veiledning til aktører i finanssektoren, herunder minoritetsaksjonærer, om...

Utkast til OECD-veileder: fokus på tekstil- og skobransjen

Etter tragedien ved Rana Plaza i Bangladesh i 2013, har OECD hatt et særlig fokus på hva selskap kan gjøre for å forbedre forholdene i leverandørkjeden til tekstil- og skobransjen. Flere OECD-land, nasjonale kontaktpunkt og selskap har igangsatt tiltak, og OECD har nå...

FNs nye bærekraftsmål (SDGs) – relevans for bedrifter?

  Under FNs Generalforsamling 2015 (25. september) vedtok verdens ledere nye mål for bærekraftig utvikling. De går under forkortelsen SDGs = Sustainable Development Goals og erstatter tusenårsmålene/Millenium Development Goals (MDGs). Hva bør du vite om dette? Hvorfor...

‘Det er som å få nye briller’

Slik oppsummerte én av deltakerne pilotprosjektet Human Rights Due Diligence, som har pågått i regi av OECDs kontaktpunkt dette året. Pilotprosjektet hadde sin tredje og siste workshop mandag 7. september, og bedriftene som har deltatt i prosjektet ga positive...

OECDs globale forum for ansvarlig næringsliv 18.-19. juni 2015

OECDs Kontaktpunkt var med på 2015 OECD Global Forum on Responsible Business Conduct (RBC) 18-19 juni 2015 i Paris. Over 500 representanter fra Stater, bedrifter, fagforeninger og sivilsamfunnet var samlet for å utveksle perspektiver og erfaringer om hvordan bedrifter kan bidra til en bærekraftig utvikling uten å medvirke til negative konsekvenser.

To nye enkeltsaker vedrørende NBIM avsluttet av Kontaktpunktet

OECDs kontaktpunkt går ikke videre med to klager mot NBIM – opprettholder anbefalinger om gjennomføring av OECDs retningslinjer Norges OECD-kontaktpunkt har behandlet to saker vedrørende Norges Bank Investment Management – NBIM. Sakene reiser prinsipielle spørsmål om...

Vellykket OECD-mekling mellom FIVAS og Norconsult

I dag signerte FIVAS og Norconsult felleserklæringen for å minimere negative konsekvenser fra store vannkraftprosjekter for urfolksgrupper og miljø. Avtalen kom i havn etter mekling i Norges Kontaktpunkt for OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.  ...

"Remedy Remains Rare" – ny rapport fra OECD Watch (sivilt samfunn)

Det internasjonale NGO-nettverket OECD Watch har nylig publisert sin analyse av ca 250 klager med påstand om selskapers manglende etterlevelse på OECDs retningslinjer. I rapporten "Remedy Remains Rare" viser de til at OECD-systemet med nasjonale kontaktpunkt som ble...

Kontaktpunktet i vellykkede møter i Kina

OECD har et pågående prosjekt for å støtte opp om Kinas reform for statseide selskaper og for å fremme CSR i landet. Samtidig har det norske OECD-kontaktpunkt som del av sitt mandat å formidle retningslinjene samt bidra til at kontaktpunktordningen fungerer best mulig...

Unikt OECD samarbeid med Kina for ansvarlig næringsliv

OECD arrangerer møte i Beijing med representanter fra Kinesiske myndigheter og deltakere fra en rekke kontaktpunkt, for å fremme et klima for ansvarlig næringsliv i Kina og skape oppmerksomhet om de nasjonale kontaktpunktenes mandat og rolle. Målet er at økt kjennskap...

Peer Review av Danmarks OECD Kontaktpunkt

En sentral oppgave for kontaktpunktsordningen er å bidra til likebehandling av saker i alle OECD-land. Kontaktpunktet blir derfor oppfordret til å gjennomføre såkalte peer reviews av hverandre. Hensikten er å identifisere god praksis og gi anbefalinger om forbedringer...

Håp om økt internasjonalt fokus på barnearbeid

Som en følge av at årets fredspris gikk til Malala Yousefzai og Kailash Satyarthi har det blitt rettet ny oppmerksomhet mot barns rettigheter. Tragedien i Pakistan 16. desember viser at det er en lang vei å gå. Derfor er det fint at det rettes oppmerksomhet mot...

Ønsker du at Kontaktpunktet skal delta på ditt arrangement?

Norges OECD Kontaktpunkt deltar regelmessig på arrangementer for å gjøre OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper kjente og tilgjengelige i tråd med mandatet. Kontaktpunktet deltar gjerne på ulike arrangementer enten disse angår menneskerettigheter, miljø,...

Innspill til nasjonal handlingsplan vedr UNGP.

Utenriksdepartementet arbeider med en nasjonal handlingsplan for å følge opp FNs veiledende prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter (UN Guiding Principles on Business and Human Rights). Se vår tidligere artikkel om prosessen. Sekretariatet til Norges OECD...

Næringslivet og urfolk – halvdagsseminar tirsdag 4. nov.

Kontaktpunktets leder, prof. Hans Petter Graver, deltar på dette halvdagsseminaret som arrangeres av Regnskogfondet og Forum for Urfolk i Bistanden. Det norske kontaktpunktet har hatt flere klagesaker der urfolks interesser har stått sentralt, og Graver vil si litt om...

Klargjøring av Kontaktpunktets mandat.

Utenriksdepartementet (UD) foretok i juni i år en klargjøring av mandatet til Kontaktpunktet. Mandatet sier hva som er hovedoppgavene til Kontaktpunktet og litt om gjennomføring av disse.  I tillegg er det avsnitt om oppnevnelse av medlemmer, om møtedeltakelse i OECD...

Artikkel i "Praktisk økonomi og finans"

Tidsskriftet "Praktisk økonomi og finans" har i utgave 3/2014 fokus på "Næringslivets samfunnsansvar". Sekretariatet har bidratt med en artikkel om "OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper - relevans for norske selskaper og finansaktører". Artikkelen og de...

Uttalelse fra det danske kontaktpunktet om tilbakeholdelse av pass.

Det danske OECD kontaktpunktet har nylig publisert en generell uttalelse der de sier at de anser det som "en grov overtrædelse af OECD’s retningslinjer at inddrage medarbejderes pas." Uttalelsen kom i kjølvannet av en klagesak som ble fremmet i oktober 2013 med...

Nasjonal handlingsplan for menneskerettigheter og næringsliv

Kapitel IV i OECDs retningslinjer omhandler menneskerettigheter og bygger på UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Kontaktpunktet følger derfor med i arbeidet som norske myndigheter har igangsatt for å lage en nasjonal handlingsplan for å følge opp...

OECDs Global Forum on Responsible Business Conduct

OECD inviterte 26. - 27. juni 2014 til et åpent arrangement med fokus på ansvarlig næringsliv. Rundt 600 deltakere fra en rekke land fikk høre om og diskutere en rekke aktuelle temaer.  OECDs nasjonale kontaktpunkt som ikke-rettslige klagemekanismer: hvordan fungerer...

Fra kontaktpunktenes årsmøte 2014

Hvert år møtes de nasjonale kontaktpunktene (NCPs) for å dele erfaringer, diskutere konkrete temaer/sektorer, høre fra enkeltsaker og planlegge deres videre arbeid. På årets møte i Paris (23. - 25. juni) var det fokus på både både prosess og substans. Tekstilsektoren:...

Assistent til sekretariatet

Kontaktpunktets sekretariat består av to fulltidsansatte, men fra tid til annen styrkes det gjennom midlertidig ansettelse av en deltidsassistent (opptil 50% stilling). Vi tar nå i mot søknader for en stilling med påtenkt oppstart i september - avhengig av når...

Frokostmøte 19. juni: "Forventninger til Åpenhet og Rapportering"

Kontaktpunktet og CSR Norge inviterte den 19. juni til frokostmøte om forventninger i OECDs retningslinjer om åpenhet og rapportering, om hva som skjer hvis ditt selskap blir innklaget til Kontaktpunktet, samt om hva det nye EU-direktivet om rapportering betyr for...

Kontaktpunktet avviser sak fra anonym klager

I mars 2014 mottok Kontaktpunktet en anonym klage om forhold ved datterselskapet til et norsk selskap i et ikke OECD-land. Klageren påstod at den lokale ledelsen har vært involvert i bestikkelser og at morselskapet ikke har reagert på en klage via selskapets egen...

Sak med Støttekomiteen for Vest-Sahara og Sjøvik AS avsluttet

Kontaktpunktet inviterte SKVS og Sjøvik AS til oppfølgingsmøte 15. mai 2014. Kontaktpunktet berømmet begge parter for å ha valgt en konstruktiv tilnærming og for velvillig deltatt i dialog. Saken er nå avsluttet. Agenda oppfølgingsmøte Sekretariatets refleksjoner om...

Oppfølging av evalueringsrapport

Kontaktpunktet gjennomgikk en «Peer Review» 21.-23. oktober 2013. Det er en frivillig evaluering i OECD-systemet som alle kontaktpunkter oppfordres til å gjennomgå. Hovedkonklusjonen til evalueringsteamet var at det norske kontaktpunktet fungerer svært godt og...

Årsrapport til OECD

Kontaktpunktet rapporterer årlig til OECD (Organisasjonen for Økonomisk Samarbeid og Utvikling). OECD samler inn informasjon om hvordan alle kontaktpunktene er organisert, gjør informasjonsarbeid, behandler konkrete saker og samarbeider med andre kontaktpunkter....

Miljø- og samfunnsansvar på Eksportkonferansen 2014

Årets Eksportkonferanse hadde fokus på bærekraftig eksportvekst. Eksportprisen gikk til Hareide-baserte Jets Vacuum AS. Ett av kriteriene juryen tok hensyn til var etterlevelse av OECDs retningslinjer. Juryen fikk gjort en overordnet vurdering av de nominerte...

Ekspertmøte om ikke-rettslige klageordninger

Hvordan kan ikke-rettslige klageordninger som OECD Kontaktpunktene og selskapers egne klageordninger bli bedre på å løse konflikter mellom lokalsamfunn og bedrifter i tråd med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter? Det var hovedtema på et...

Meklingsworkshop avholdt

Mekling, konfliktløsning og dialog står sentralt i OECD kontaktpunktenes mandat og virksomhet, men det oppstår ofte utfordringer knyttet til slike prosesser:  Hvordan kan kontaktpunktene best berede grunnen for en meklingsprosess? Hva kan kontaktpunktene gjøre dersom...

Oppsummering fra møte i OECD 20. mars

OECDs Working Party on Responsible Business Conduct (WPRBC) og de nasjonale kontaktpunktene har felles møter med jevne mellomrom. 20. mars ble blant annet den frivillige evalueringen av det norske kontaktpunktet lagt frem. Det ble videre enighet om at  anbefalingene i...

Fokus på finanssektoren i London

  Norges OECD kontaktpunkt deltok 28. mars på to arrangement i London der fokus var  OECDs retningslinjer anvendelse på finanssektoren. Formålet var å spre informasjon om relevansen av retningslinjene, særlig for investorer. Det første møtet ble arrangert av det...

Myanmar: fokus på ansvarlig næringsliv

OECD arrangerte to konferanser i Myanmar (1. og 4. mars) for å lansere OECD Investment Policy Review of Myanmar og fremheve viktigheten av ansvarlige investeringer/næringsliv i landet. Det norske kontaktpunktet (Kolshus fra sekretariatet) deltok med presentasjoner på...

Nye medlemmer i Kontaktpunktet

Det treårige mandatet til de tre medlemmene i kontaktpunktet Elin M. Myrmel-Johansen, Gro Granden og Jan-Erik Korssjøen går ut 1. mars 2014. Flere av disse har varslet at de ikke stiller til gjenvalg. Utenriksdepartementet (UD) koordinerer prosessen med å utnevne nye...

Peer Review-rapport om Kontaktpunktet

Kontaktpunktet gjennomgikk en «Peer Review» 21.-23. oktober 2013. Det er frivillig evaluering i OECD-systemet som alle kontaktpunkter oppfordres til å gjennomgå. Hensikten er å identifisere god praksis og gi anbefalinger til forbedringer til kontaktpunktet som blir...

Mekling om vindkraftprosjekt som berører reindrift i Sverige

De svenske og norske kontaktpunktene skal legge til rette for dialog mellom Jijnjevaerie Sameby og Statkraft SCA Vind AB (SSVAB) etter forespørsel fra Samebyen. F.d hovrättspresident Anders Iacobaeus (Sverige) har fått oppdraget som mekler etter offentlig anbud....

Norway-Asia Business Summit 2014, Bangkok 24-26. april

Det thai-norske handelskammeret arrangerer årets toppmøte for norsk næringsliv i Asia.   Hovedseansen foregår i Bangkok 24. – 26. april, og det er lagt opp til at Kontaktpunktets leder, Hans Petter Graver, deltar i en av sesjonene. Det er også et tilleggsprogram i...

Møte i sentralbanken i Brasil

Brasilianske myndigheter, banker og kapitalforvaltere omtalte OECDs retningslinjer som et nyttig verktøy for å standardisere forventninger om respekt for menneskerettigheter og miljøhensyn til bedrifter og investorer i Sao Paulo 28.januar. -  Det var imponerende å se...

Presentasjoner og workshops

Kontaktpunktet blir ofte invitert til å holde innlegg på seminarer og konferanser både i Norge og utenlands, og deltar jevnlig på møter i OECD. Her er en liste over slike møter og presentasjoner kontaktpunktet og sekretariatet har holdt og planlegger fra 1. januar...

Workshop med investorer i Paris

-  Forventningene til investorer er først og fremst å ha et system for å håndtere risiko for at selskapene de har satt penger i kan være involvert i uansvarlig virksomhet, for eksempel som bidrar til brudd på menneskerettighetene, sa Hans Petter Graver da han møtte en...

Nye nettsider – har du lagt ut en lenke til oss?

Kontaktpunktet har fått nye nettsider utenfor regjeringen.no. Lenker til de gamle sidene skal fortsatt fungere. Har du/din virksomhet lagt ut lenke til oss, kan det likevel være greit å sjekke at disse virker. Har du ikke lagt ut en lenke, ta gjerne en titt på sidene...

Bedriftsledere ser behov for CSR-veiledning

En av tre bedriftsledere mener deres bedrift har behov for veiledning om hvordan samfunnsansvar skal følges opp i praksis - ifølge en undersøkelse gjennomført for Norges OECD kontaktpunkt. Om lag halvparten oppgir at de har internasjonal virksomhet, herunder...

Forskerkonferanse om OECDs retningslinjer i Århus, 12-13. november

Kontaktpunktets leder, Hans Petter Graver, holdt innlegg under dag 1 som var viet: «Strengthening the implementation of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises through mediation and conflict resolution”. Konferansen ble arrangert av Juridisk Institut ved...

Notat til OECD om retningslinjenes anvendelse på NBIM

I et notat til OECDs Working Party on Responsible Business Conduct og til OECDs Investeringsavdeling har kontaktpunktet redegjort for anvendelsen av OECDs retningslinjer på Norges Bank Investment Management (NBIM). Notatet ble sendt 12. september 2013. Les...

Norges Bank Investment Management bryter OECDs retningslinjer

NBIM, som forvalter Statens pensjonsfond utland på vegne av den norske stat, har brutt OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. NBIM mangler også en strategi for å identifisere og håndtere mulige brudd på menneskerettighetene i selskapene de investerer i.

Norges OECD kontaktpunkt søker studentpraktikant

Norges OECD kontaktpunkt ønsker å legge til rette for gjensidig utveksling med akademia for å bidra til forskning på OECDs retningslinjer. Hvis du er interessert i arbeidet vårt og/eller studerer innenfor et relevant felt, ta gjerne kontakt, så skal vi bidra så godt...

Ledig stilling som sekretariatsleder

Sekretariatslederstillingen blir ledig når Hege Røttingen går over til Telenor 1. juni 2013 etter spennende år med å bygge opp sekretariatet for det nye, politisk uavhengige kontaktpunktet. Vil du lede sekretariatet, tilrettelegge dialog mellom næringsliv,...

Ny guide for investorer om respekt for menneskerettighetene

Kontaktpunktets leder Hans Petter Graver og nestleder Elin M. Myrmel-Johansen var invitert til hhv. New York og London da Institute for Human Rights and Business (IHRB), Calvert Investments og Interfaith Center on Corporate Responsibility lanserte sin guide for...

Behov for mer åpenhet i utvinningsindustrien

- Gruveselskaper må kommunisere hva som er signifikante risiki ved planlagte prosjekter, og skille dette ut fra det som ikke er signifikant. Ved å være mer åpen om mulige alvorlige miljøkonsekvenser kan risiko for protester, rettssaker og til og med...

Ny sak – mot Statkraft – til behandling

Sveriges og Norges OECD kontaktpunkt har akseptert en sak mot Statkraft AS fra Jijnjevaerie Sameby i Sverige. Kontaktpunktene berømmer begge partene, Statkraft og Samebyen, for å ha vært imøtekommende og samarbeidet godt så langt i OECD kontaktpunktsprosessen. Fordi...

NCP-samarbeid – nordiske rundebord

Et nordisk rundebord for de nordiske OECD-kontaktpunktene fant sted 14. november 2012 i randen av Utenriksdepartementets internasjonale CSR-konferanse samme uke. Det norske kontaktpunktet hadde fått støtte til rundebordet fra Nordisk Råd. Rundebordskonferansen inngikk...

Hans Petter Graver ledet “Peer Review” i Japan

OECDs Kontaktpunkt utveksler erfaringer for gjensidig forbedring gjennom ”peer review”. Da Japan etter eget ønske ble evaluert i april 2012, ble Norge bedt om å lede delegasjonen av OECD Kontaktpunkt som deltok i evalueringen. I tillegg til Norge deltok Nederland,...

Økt kjennskap til OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv

Andelen norske bedriftsledere i selskaper med internasjonal virksomhet som kjenner til OECDs retningslinjer har økt fra en av ti i 2011 til seks av ti i 2012. Det norske OECD kontaktpunkt har aktivt informert om OECDs retningslinjer siden kontoret ble nyetablert i...

Ny sak til behandling

Det norske OECD kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv har besluttet å behandle en klage (sak) mot Statens Pensjonsfond Utland ved Norges Bank Investment Management (NBIM). Initial Assessment NBIM...

OECDs retningslinjer på norsk

OECDs retningslinjer er oversatt til norsk av underdirektør Hege Hagen ved Oversettelsesenheten i Utenriksdepartementet i samarbeid med sekretariatet til OECDs Kontaktpunkt. Utkast ble sendt på høring til ForUM, LO, NHO og Næringslivsseksjonen i UD, og deres innspill...

Nyhetsbrev fra OECDs kontaktpunkt

OECDs kontaktpunkt sender ut nyhetsbrev med jevne mellomrom. Ønsker du å stå på listen? Send e-post til info@responsiblebusiness.no med ”Nyhetsbrev” i emnefeltet. Nyhetsbrev 2012: Nr. 3 - 5. juli 2012 (pdf) Nr. 2 - 31. mai 2012 (pdf) Nr. 1 – 30. mars 2012...

Statistikk og tall fra 2011/2012

Det norske OECD Kontaktpunkt har avsluttet fire saker siden det nye kontaktpunktet startet opp etter omorganiseringen 1. mars 2011. Disse fire sakene utgjør 23,5 prosent av alle de 17 avsluttede i OECD-systemet i 2011/2012, og 50 prosent av alle norske saker siden vi...

Film om OECDs Kontaktpunkt

Hva skjer når en bedrift blir klaget inn til det norske OECD Kontaktpunkt? Se film her (2012 - youtube.com)

Mekling tema da OECDs kontaktpunkt møttes i Paris

Hvordan få bedrifter med internasjonal virksomhet og lokalsamfunn til å løse konflikter om ansvarlig næringsliv gjennom dialog og mekling var hovedtema da Norge ledet det 13. Årsmøte for OECDs nasjonale kontaktpunkt i Paris fra 19.-20. juni. Partene i Cermaq-saken,...

Fra festtaler til praksis

Norsk doktoravhandling utfordrer dagens praksis for næringslivets ansvar internasjonalt, skriver leder for Kontaktpunktet, Hans Petter Graver, i spalten «Forskningsfronten» i Morgenbladet. Kronikk av Hans Petter Graver i Morgenbladet 15. juni 2012 Hva: Norsk...

Rapport: OECDs Kontaktpunkts rolle i utvinningsindustrien

Hvordan kan OECDs retningslinjer og Kontaktpunktene vise vei når gruveselskaper blir beskyldt for å ta for lite hensyn til menneskerettighetene? I anledning årsmøtet for utvinningsindustrien i London 23 mars 2012 inviterte International Council on Mining and Metals...

Årsrapport 2011/2012

 I løpet av 2011/2012 har vi blant annet avsluttet fire klagesaker mot norske selskaper i utlandet, fått nye nettsider, laget fem brosjyrer på ulike språk, arrangert tre åpne møter og vært i Bergen, Kirkenes, Oslo, Tromsø, London og Paris for å gjøre OECDs...

Myanmar – mulighetenes land?

Hvis man opptrer rettighetsbasert og ansvarlig, og er i stand til å tolke og håndtere risiko i nytt og ulendt terreng, kan norsk næringsliv tjene penger, og bidra til demokrati og utvikling i Myanmar. Kronikk i Bergens Tidende, 21. mai 2012 Bergens Tidende skriver om...

Ekspertkonferanse i Danmark om næringsliv og menneskerettigheter

Alle OECD-medlemsland har gjennom sitt medlemskap forpliktet seg til å gjennomføre OECDs retningslinjer, FNs Guiding principles for menneskerettigheter og næringsliv og må opprette nasjonale kontaktpunkt. -EU og vi alle må velge om vi vil gjøre det skikkelig eller...

OECD National Contact Point Norway – Information for students

OECD NCP Norway aims to facilitate mutual exchanges with academia to contribute to research on the OECD guidelines. If you are interested in our work and / or study in a relevant field, please contact us and we will help as best we can. Read more...

OECDs retningslinjer i praksis

Hva er OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv? Hvordan behandler det norske OECD Kontaktpunkt klager mot bedrifter? Denne brosjyren presenterer ferske eksempler fra Norge. Den ble publisert i mars 2012. OECD Guidelines in practice: Norway 2011/2012...

OECDs Kontaktpunkt avviser sak mot Statoil ASA

OECDs Kontaktpunkt avviser klage mot Statoils oljesandvirksomhet i Canada på formelt grunnlag, men peker samtidig på utfordringene oljesand kan ha for klima og miljø. Klagen er levert av Norsk Klimanettverk og Concerned Scientists Norge. Klagerne hevder at Statoil...

Norsk bedrift i Vest-Sahara klaget inn for OECDs Kontaktpunkt

OECDs Kontaktpunkt skal behandle en klage på at den norske bedriften Sjøvik AS fisker og driver fiskefabrikk i det ikke-selvstyrte området Vest-Sahara. Saksdokumenter: Klagen Kontaktpunktets første vurdering Klagen er levert av Støttekomiteen for Vest-Sahara til OECDs...

Urfolk og næringsliv i nord

- Næringslivet må begynne å behandle urfolk som likeverdige partnere i sin virksomhet, understreket FNs spesialrapportør for urfolks rettigheter professor James Anaya på besøk i Kirkenes 9. februar. Anaya var hovedinnleder på seminaret ”Indigenous Peoples, business...

Rapport: Gruveletingsselskap brøt OECDs retningslinjer

Norskeide Mindoro Nikkel Prosjekt på Filippinene brøt OECDs retningslinjer og burde ha konsultert en bredere gruppe av urfolk og vært mer åpen om miljøulemper, konkluderer det norske OECDs Kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv. Framtiden i våre hender (FiVH) klaget...