Landbruk- og matvaresektoren

OECDs veileder for ansvarlige leverandørkjeder i landbruks- og matvaresektoren

Hva slags risiko møter næringslivet i landbrukssektoren? Hvordan kan matvarebransjen og importører unngå å bidra til tvangsarbeid, menneskerettighetsbrudd, miljøødeleggelser og matusikkerhet? OECDs landbruksveileder har som mål å at bedrifter innen landbruks- og matvaresektoren bidrar til et bærekraftig landbruk gjennom ansvarlig forretningsdrift. Veilederen gir sjekklister for hva slags risikovurderinger bedrifter forventes å ta, også i deres leverandørkjeden. Veilederen ser på hvordan selskap innen matvaresektoren kan bidra til at landbruket oppfyller sin rolle både innen matsikkerhet, økonomisk vekst og fattigdomsreduksjon.

Veilederen inneholder en mal for en standard policy for å bygge ansvarlige leverandørkjeder. Dette er et eksempel på en policy som bedriftene kan innarbeide i kontrakter med forretningsforbindelser i leverandørkjeden.

OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains

Brosjyre om veilederen

OECDs side om veilederen

Om veilederen (norsk)