Konfliktmineraler

OECDs veileder for ansvarlige leverandørkjeder for konfliktmineraler
Veilederen er laget for å hjelpe bedrifter med å sikre ansvarlige innkjøp av mineraler (gull, tinn, tantal, wolfram) fra konfliktområder.

OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas

OECDs ressursside om veilederen