Enkeltsaker

  OECD logoOECDs database over enkeltsaker
OECD har en søkbar database over alle enkeltsaker om påstått manglende etterlevelse av OECDs retningslinjer de nasjonale kontaktpunktene har mottatt.

 

 

Oversikt over enkeltsaker behandlet i det norske kontaktpunktet

Industri Energi og DNO

Industri Energi sin klage vedrørende manglende dialog mellom DNO og arbeidstakernes representanter i Jemen knyttet til masseoppsigelser og nedleggelse av driften i 2015. Status: til behandling i Kontaktpunktet.

 

nbimlogo100x75Cotton Campaign, Anti-Slavery International og KTNC Watch vs NBIM

Cotton Campaign, Anti-Slavery International og KTNC Watch sin klage vedrørende Statens pensjonsfond utlands investeringer i de sør-koreanske selskapene Daewoo International og POSCO, og deres påståtte bruk av barne- og tvangsarbeid gjennom datterselskap i Usbekistans bomullsindustri. Status: Avsluttet.


nbimlogo100x75United Steel Workers (USW) og Birlesik Metal IS vs NBIM

United Steel Workers og Birlesik Metal IS sin klage vedrørende Statens Pensjonsfond Utlands investeringer i det nordamerikanske selskapet Crown Holdings Inc og dets påståtte brudd på arbeidstakerrettigheter i datterselskapene i henholdsvis Canada og Tyrkia.
Status: Avsluttet.
Norconsult

FIVAS og Norconsult

FIVAS har brakt inn sak mot Norconsult om deres engasjement i et damprosjekt i Malaysia er i overrenstemmelse med OECDs retningslinjer. Status: Avsluttet med felleserklæring.

spørsmålstegnAnonym klage
Avvist på formelt grunnlag fordi den var anonym og ikke tilstrekkelig dokumentert. Status: Avvist

statkraft Jijnjevaerie Sameby vs. Statkraft AS
Jijnjevaerje Sameby i Sverige hevder at et planlagt vindkraftprosjekt vil kunne påvirke deres muligheter til å leve av reindrift. Status: Mekling avsluttet uten resultat. Status: Avsluttet med Slutterklæring.

Sjøvik Støttekomiteen for Vest-Sahara vs. Sjøvik AS
Støttekomiteen for Vest-Sahara og Sjøvik AS signerte en avtale i Molde 2. juli 2013 etter mekling utført av Lars Oftedal Broch på vegne av Kontaktpunktet. Status: Avsluttet


nbimlogo100x75ForUM vs. NBIM

Kontaktpunktet konkluderte med at NBIM, som forvalter Statens pensjonsfond utland, ikke opptrådte i tråd med Retningslinjene. Status: Avsluttet

statoil Norsk Klimanettverk, Concerned Scientists Norge vs. Statoil ASA
Avvist på formelt grunnlag fordi den rettet seg mot Canadas politikk med å tillate oljesandutvinning snarere enn hvordan Statoil har drevet sin virksomhet. Status: Avvist

intex FIVH vs. Intex Resources ASA
Kontaktpunktet konkluderte med at Intex ASA ikke opptrådte i tråd med Retningslinjene, bl.a. ved ikke å konsultere tilstrekkelig med alle potensielt berørte urfolksgrupper. Status: Avsluttet

kirkens nødhjelp Rom-flyktninger vs. Kirkens Nødhjelp
Sak om angivelig helseskadelige forhold i flyktningleirer i Kosovo. Avvist fordi klagen ikke var mot et selskap som definert i Retningslinjene. Status: Avvist

cermaq Naturvernforbundet mfl. vs. Cermaq ASA
ForUM, Naturvernforbundet og Cermaq ASA signerte en felleserklæring om bærekraftig oppdrett 10. august 2011 etter mekling utført av Kontaktpunktet. Status: Avsluttet

Saker før 2011