ForUM vs. NBIM

Kontaktpunktet konkluderte med at NBIM, som forvalter Statens pensjonsfond utland, ikke opptrådte i tråd med retningslinjene. Status: Avsluttet.

Mottatt: 9. oktober 2012
Status: Avsluttet med slutterklæring fra Kontaktpunktet om manglende etterlevelse av Retningslinjene 27. mai 2013
Sektor: Finans
Bedrift: Norges Bank Investment Management (NBIM)
Klagere: Forum for utvikling og miljø (ForUM)
Ledende kontaktpunkt: Norge
Andre berørte kontaktpunkt: Nederland og Sør-Korea
Relevante kapitler i retningslinjene: II (Overordnede retningslinjer), III (Offentliggjøring), IV (Menneskerettigheter), [VI (Miljø)]
Sakens dokumenter: SlutterklæringUttalelse fra FNs høykommissær for menneskerettigheterPressemeldingMedieomtaleFørste vurderingKlageVedlegg til klageSpørsmål til selskapet