Human Rights Due Diligence 2016: Vi er i gang

Human Rights Due Diligence 2016: Vi er i gang

Etter en vellykket pilot i 2015, har Kontaktpunktet videreført kurset i Human Rights Due Diligence i 2016 for nye bedrifter. Torsdag 18. februar kom deltakere fra 12 norske bedrifter sammen til den første workshopen. Det var en svært engasjert gruppe som...
Påmelding avsluttet: Human Rights Due Diligence 2016

Påmelding avsluttet: Human Rights Due Diligence 2016

Unikt tilbud om kompetansebygging på menneskerettigheter og næringsliv Norges OECD kontaktpunkt inviterer for andre år på rad utvalgte norske bedrifter til å delta på kurs i gjennomføring av en Human Rights Due Diligence-prosess. Målet er at bedriften etter...
Åpent bedriftskurs: Næringsliv og menneskerettigheter

Åpent bedriftskurs: Næringsliv og menneskerettigheter

Hva er menneskerettigheter? Hva er risikoen for at din bedrift påvirker disse negativt? Hvordan kan din bedrift unngå å bryte menneskerettighetene gjennom aktivitetene i utlandet? Human Rights Due Diligence er en metode som innebærer at bedrifter kartlegger,...

‘Det er som å få nye briller’

Slik oppsummerte én av deltakerne pilotprosjektet Human Rights Due Diligence, som har pågått i regi av OECDs kontaktpunkt dette året. Pilotprosjektet hadde sin tredje og siste workshop mandag 7. september, og bedriftene som har deltatt i prosjektet ga positive...

Pilotprosjektet: Human Rights Due Diligence er i gang!

  Pilotprosjektet Human Rights Due Diligence er i gang! Første workshop fant sted 13. april i flotte lokaler hos NHO. Over 30 deltakere var tilstede for å lære mer om aktsomhetsvurderinger med hensyn til menneskerettigheter. Gro Nystuen innledet med å snakke om hva...